REKRUTACJA DO SZKOŁY MLO
dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum oraz ósmą klasę
prowadzona jest w opraciu o:

1. kandydat składa podanie w sekretariacie szkoły (bez logowania i rejestracji w systemach rekrutacji elektronicznej),
2. wybiera klasę:
- policyjną z elementami cyberprzestępczości,
- wojskową z elementami cyberbezpieczeństwa,
- pożarniczą,
- humanistyczno-medialną,
- politechniczną,
- filmowo-aktorską,
- prozdrowotna (z fitnessem),
- krajoznawczo-turystyczną,
- euroklasę (języków obcych).

NAUKA W LICEUM BEZ CZESNEGO

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły,
- świadectwo ukończenia gimnazjum,
- świadectwo ukończenia ósmej klasy,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- 2 fotografie,
- inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia uczniów.

Regulamin rekrutacji do szkoły MLO .pdf
Podanie o przyjęcie do szkoły MLO .pdf

© Copyright 1998–2019 MLOMŁODZIEŻOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SŁUPSKU
Polityka cookies
Projekt i realizacja: dr Krzysztof Strzelecki