Witamy w MLO

Z nami zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by w przyszłości wykonywać zawód swoich marzeń


Rekrutacja do szkoły MLO 2023/2024
Sprawdź teraz


Zostań pomorskim policjantem

Opublikowano dnia

Policja oferuje:

 • stabilną i długoletnią pracę – uprawnienia emerytalne po odbyciu 25 lat służby;
 • możliwość awansu w stopniu i na stanowisku;
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta i jego rodziny;
 • coroczny urlop wypoczynkowy płatny w wymianie 26 dni roboczych
 • trzynasta pensja;
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. „czternastka”;
 • równoważnik za umundurowanie;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby;
 • płatne nadgodziny.

Kto może zostać funkcjonariuszem Policji:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Jakie dokumenty złożyć?

 • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę;
 • wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy kandydata do służby;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np.: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu);
 • książeczka wojskowa, kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status „przeniesiony do rezerwy”. Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej.

Wszystkie dokumenty i wzory dokumentów na stronie: https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/

Zapraszamy do Naszego Fanpage:
https://www.facebook.com/zostanpomorskimpolicjantem/

Pobierz informator dla szkół .pdf

Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące

oferuje naukę w klasach:

KLASA POLICYJNAJest ofertą skierowaną przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w niebieskim, policyjnym mundurze.
Zobacz więcej

KLASA WOJSKOWADla kandydatów na żołnierzy zawodowych bez względu na to, czy chcą zostać szeregowymi, czy generałami.
Zobacz więcej

KLASA POŻARNICZAStrażacy mają wyłącznie zwolenników. Takie zaufanie to efekt ciężkiej pracy, odwagi i poświęcenia dla innych.
Zobacz więcej

W klasach mundurowych prowadzone są zajęcia z zakresu wybranej służby w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, gdzie młodzież łączy naukę z dodatkowymi zajęciami praktycznymi i teoretycznymi z zakresu funkcjonowania konkretnych służb mundurowych.KLASA HUMANISTYCZNA


Dla mających duszę humanisty, a jednocześnie interesujących się nowymi technologiami.
Zobacz więcej

KLASA POLITECHNICZNA


Dla chcących tworzyć, projektować i konstruować. Propozycja dla przyszłego inżyniera, naukowca.
Zobacz więcej

KLASA FILMOWO-AKTORSKA


Dla pasjonatów filmu i teatru. Wiążących swoją przyszłość z showbiznesem, aktorstwem lub reżyserią.
Zobacz więcej

KLASA PROZDROWOTNA (Z FITNESSEM)

Dla poważnie traktujących zdrowy tryb życia. Swoją przyszłość świadomie chcą powiązać z medycyną.

Zobacz więcej

KLASA PSYCHOLOGICZNA

Oferta dla tych, którzy chcą zrozumieć mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka.

Zobacz więcej

EUROKLASA (JĘZYKÓW OBCYCH)

Znajomość języków obcych warunkuje aktywne uczestnictwo w realiach współczesnego świata.

Zobacz więcej


O SZKOLE

Logo MLO   Jesteśmy na rynku od 1997 roku

Wykwalifikowana kadra oraz profesjonalne podejście do potrzeb uczniów i słuchaczy gwarantuje osiągnięcie pełnej satysfakcji z nauki w naszej szkole.


KONTAKT

+48 505 525 119

+48 786 933 376

76-200 Słupsk
ul. Wojska Polskiego 46A


POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

© Copyright 1997–2023 MLO | Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące w Słupsku | Projekt i realizacja: ARROWAY