Zostań pomorskim policjantem

Opublikowano dnia

Policja oferuje:

 • stabilną i długoletnią pracę – uprawnienia emerytalne po odbyciu 25 lat służby;
 • możliwość awansu w stopniu i na stanowisku;
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta i jego rodziny;
 • coroczny urlop wypoczynkowy płatny w wymianie 26 dni roboczych
 • trzynasta pensja;
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. „czternastka”;
 • równoważnik za umundurowanie;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby;
 • płatne nadgodziny.

Kto może zostać funkcjonariuszem Policji:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający w pełni z praw publicznych;
 • posiadający wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Jakie dokumenty złożyć?

 • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę;
 • wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy kandydata do służby;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np.: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu);
 • książeczka wojskowa, kandydaci muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej, tzn. posiadać status „przeniesiony do rezerwy”. Fakt ten winien być odnotowany w książeczce wojskowej.

Wszystkie dokumenty i wzory dokumentów na stronie: https://dobor.pomorska.policja.gov.pl/

Zapraszamy do Naszego Fanpage:
https://www.facebook.com/zostanpomorskimpolicjantem/

Pobierz informator dla szkół .pdfO SZKOLE

Logo MLO   Jesteśmy na rynku od 1997 roku

Wykwalifikowana kadra oraz profesjonalne podejście do potrzeb uczniów i słuchaczy gwarantuje osiągnięcie pełnej satysfakcji z nauki w naszej szkole.


KONTAKT

+48 505 525 119

+48 786 933 376

76-200 Słupsk
ul. Wojska Polskiego 46A


POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

© Copyright 1997–2024 MLO | Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące w Słupsku | Projekt i realizacja: Orionomia